logo
  • slider-6
  • slider-7
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
  • Home
  • Nieuws
  • Waterschap Aa en Maas heeft nog steeds voortrekkersrol

Waterschap Aa en Maas heeft nog steeds voortrekkersrol

greenbox 11

Op de website van Aa en Maas staat het duidelijk geschreven: "MVO en duurzaamheid zijn dus duidelijk geen onderwerpen die we even erbij doen. Ze zitten in het hart van onze organisatie. Samen met alle belanghebbenden kijken we continu hoe het slimmer kan. Waar mogelijk drukken we de maatschappelijke kosten en verhogen we de kwaliteit. Belangrijke milieuthema’s als energie opwekken en hergebruik geven wij prioriteit.  Aa en Maas heeft hierin steeds een voortrekkersrol gehad. Onlangs nog hebben we als eerste waterschap formeel bevestigd dat we werken volgens de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ISO 26000. In de zogeheten Zelfverklaring laten we op een transparante manier zien hoe we structureel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen."

Herjan van Heist van waterschap Aa en Maas stuurde het volgende artikel naar Vakblad Het Waterschap over de CB Greenbox.