logo
  • slider-6
  • slider-7
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5

Producten

CB Flevoland is goed op de hoogte van het bestaande aanbod aan stuwen, kleppen en afsluiters (bestaand en nieuw) alsook het gebruik ervan. Er is geruime tijd gewerkt aan een aantal systemen die een toegevoegde waarde leveren in het gebruik, toepassing en functionaliteit van bestaande en nieuw te realiseren waterbouwkundige constructies.
Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van een geheel vernieuwde stuwbesturing.

De compacte 24Volt stuwautomatisering is na twee jaar van ontwerpen, zoeken naar de juiste componenten en langdurig testen, klaar voor haar introductie.

Bij de ontwikkeling van de compacte stuwautomatisering was het uitgangspunt om aandrijving, sensoren en besturing een zo laag mogelijk stroomverbruik mee te geven. Alleen bij een gesloten energiebalans kan een automatisering die gevoed wordt met lokaal opgewekte stroom een succes zijn.